ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ(รอบ2) โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 25 (อ่าน 100) 28 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ (รอบ2)โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 93) 26 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ (รอบ2)โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 88) 26 เม.ย. 62
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 136) 24 เม.ย. 62
เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ (อ่าน 122) 03 เม.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 163) 24 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 128) 22 มี.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 173) 28 ก.พ. 62
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 134) 28 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 200) 12 พ.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (อ่าน 364) 24 เม.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประกาศรับสมัครนักเรียนะห้องเรียนพิเศษรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 356) 15 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 426) 26 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบO-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 418) 26 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 384) 23 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 375) 28 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้ (อ่าน 333) 04 พ.ย. 59
แจ้งโรงเรียนในเครือข่าย ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 17 (อ่าน 492) 12 ก.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 17 (เขมราฐ-นาแวง) (อ่าน 678) 14 ก.ค. 59