ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (อ่าน 98) 03 ม.ค. 64
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 148) 27 พ.ย. 63
แจ้งเลื่อนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 138) 25 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดค่ายวิชาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-6 ในวันอาทิ (อ่าน 242) 23 ก.ย. 63
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 980) 18 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 682) 02 ก.ค. 63
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 382) 20 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 380) 31 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (EMSP) ปีการศึกษา 2563( (อ่าน 412) 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ (EMSP) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 425) 28 เม.ย. 63
ผู้ผ่านการทดสอบหลักสูตรการวัดและประเมินผลฯ แต่ไม่ได้รับเกียรติบัตร (อ่าน 286) 26 เม.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 387) 21 มี.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 265) 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติ (อ่าน 244) 11 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่อง การมอบเกียรติบัตร SUKEN (อ่าน 209) 01 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่องการสอนชดเชย (อ่าน 329) 21 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปี 2563 (อ่าน 264) 04 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่องการหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (อ่าน 493) 27 ม.ค. 63
วันที่ 13 มกราคม 2563 ชมรมถ่ายภาพเขมราฐในฐานะภาคีเครือข่ายของโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ได้ให (อ่าน 269) 13 ม.ค. 63
เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562 (อ่าน 213) 06 ม.ค. 63
กำหนดการกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 (อ่าน 199) 02 ม.ค. 63