ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (อ่าน 74) 12 พ.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ (อ่าน 245) 24 เม.ย. 61
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ประกาศรับสมัครนักเรียนะห้องเรียนพิเศษรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 236) 15 เม.ย. 61
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 303) 26 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบO-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 290) 26 มี.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 280) 23 มี.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 285) 28 ก.พ. 61
ขอเรียนเชิญคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการ (อ่าน 357) 12 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการประกวดคัดลายมือ (อ่าน 421) 31 ก.ค. 60
ประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 (อ่าน 316) 12 ก.ค. 60
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (อ่าน 365) 21 มิ.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้คะแนนสอบ NT ปีการศึกษา 2559 ด้านเหตุผล เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 389) 04 พ.ค. 60
กำหนดการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 283) 28 เม.ย. 60
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 292) 19 เม.ย. 60
ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ (อ่าน 1386) 28 มี.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 421) 27 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 347) 25 มี.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(EMSP) (อ่าน 295) 09 มี.ค. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครการห้อเรียนพิเศษ(GIFTED) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเขมร (อ่าน 364) 03 มี.ค. 60
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 (อ่าน 310) 05 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้ (อ่าน 274) 04 พ.ย. 59
แจ้งโรงเรียนในเครือข่าย ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 17 (อ่าน 416) 12 ก.ย. 59
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 17 (เขมราฐ-นาแวง) (อ่าน 603) 14 ก.ค. 59