ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 กันยายน 2562 ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้ อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาครถตู้ให้กับสมาคมฟุตบอล ป.ซิตี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ

วันที่ 25 กันยายน 2562  ขอขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดี  นายแพทย์ภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล ผู้ อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ ที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาครถตู้ให้กับสมาคมฟุตบอล ป.ซิตี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาเด็กนักฟุตบอลของสมาคม และที่ลืมไม่ได้ผู้ประสานงาน รองประธานสมาคมฟุตบอล ป.ซืตี้ แพทย์เปี๊ยก พ.จ.อ.อนุชา อุภัยชีวะ ทางสมาคมฟุตบอล ป.ซิตี้ โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือ  ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 26 ก.ย. 2562,13:05   อ่าน 413 ครั้ง