รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
124 ถนนอรุณประเสริฐ   ตำบลเขมราฐ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045-491217
Email : prayad880@gmail.com, supattra@abbn.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :